ATC & 产业

Pixel by pixel precision

ATC & 产业 > IDP2810SQ

IDP2810SQ

2K2K

空中交通管制用彩色显示器

  • 2K2K彩色显示器
  • 高亮度 500cd/m²
  • 低功耗
  • 双电源(选择)
  • 无风扇 & 生态友好
  • 技术规范
  • 显卡
型号 IDP2810SQ
LCD面板 TFT AMLCD IPS 彩色
固有分辨率 2,048(H) x 2,048(V)
像素点距 0.246mm x 0.246mm
显示区城尺寸 503.8mm x 503.8mm (20.2"x20.2")
对角线尺寸 28.05” (712.4mm)
可视角度(水平/垂直. 标准) 89˚/ 89˚/ 89˚/ 89˚ (上/下/左/右)
最高亮度(典型) 500 cd/m² (on LCD)
校准时推荐亮度 400 cd/m²
对比度(典型) 1,000:1
Look-Up Table的位率 -
输入接口 2x DVI-I 29 pin (dual-link), 2x DisplayPort, 1x Analog (5-BNC,选择)
即插即用 DDC2B (VESA 标准)
USB功能 N/A
电源要求 AC Input: 85~264V±10%, 47~63Hz / 12V DC, 12.54A
内置传感器 SBC
亮度稳定 N/A
显示调整 输入源,左,右,进入,菜单,电源
OSD 语言 英文
LED 灯 (PrivateLite®) N/A
动力消耗量 30W(在70cd/m²的典型ATC环境下)
安装孔距 VESA 标准 (100mmx100mm)
重量 11.5kg(CH/VM)
15.0kg(DT)
带底座外形尺寸 579.8mm(H)x579.3mm(W)x67.9mm(D) (CH/VM)
644.1mm(H)x579.3mm(W)x206.5mm(D) (DT)
操作温度 0˚C ~ 40˚C (32˚F~104˚F)
操作湿度 0% - 85%
存储温度 -20˚C ~ 60˚C (-4˚F~140˚F)
认证及标准 KC(KN22, KN61000-4-2, KN61000-4-3, KN61000-4-4, KN61000-4-5, KN61000-4-6, KN61000-4-11), VCCI (VCCI V-3), FCC (FCC Part15 Class B), CE (EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55022, EN55024), CCC (GB9254, GB4943, GB17625), UL (E216999), CE(EN60950-1), CB (IEC60950-1, EN60950-1)
选择 遥控器
型号名 操作系统支持 帧缓冲存贮 总线接口 最大分辨率 输出

Radeon RX580

Windows 7-64-bit , Windows 10-64-bit 8GB PCI Express 3.0 3840 x 2160 DVI x 1 , HDMI x 1 , DisplayPort x 3

Radeon RX580

操作系统支持 Windows 7-64-bit , Windows 10-64-bit
帧缓冲存贮 8GB
总线接口 PCI Express 3.0
最大分辨率 3840 x 2160
输出 DVI x 1 , HDMI x 1 , DisplayPort x 3

下载

TOPTOP